Įstaigos veiklos dokumentai

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” nuostatai.pdf (2020) 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” darbo tvarkos taisyklės (2017).pdf

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” ikimokyklinio ugdymo programa “Aš augu, žaidžiu, pažįstu draugus”. pdf (2017)

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” sveikatos stiprinimo programa „Augu stiprus ir sveikas” 2023-2027.pdf

Civilinės saugos dokumentai:

Ekstremalių situacijų valdymo planas 

Ekstremalių situacijų 2021-2023 m. prevencijos priemonių planas 

Įstaigos veiklos organizavimo dokumentai, planai, ataskaitos:

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” 2024 metų veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” direktoriaus 2024 m. veiklos ataskaita už 2023 m.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” 2023 metų veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” direktoriaus 2023 m. veiklos ataskaita už 2022 m.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” 2022 metų veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” 2021 metų veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” 2020-2024 m. strateginis veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” 2020 metų veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita  ir 2020 m. veiklos užduotys.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” 2016-2019 m. strateginis veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” 2019 metų veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” direktoriaus 2018 m. vertinimo pažyma ir 2019 metų veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” 2017-2018 m.m. metodinės veiklos planas.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” 2018 metų veiklos planas.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” direktoriaus 2018 metų veiklos užduotys.pdf 

Vaiko sauga ir sveikata:

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žiogelis” tvarkos aprašas.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas.pdf

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiksmų planas Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žiogelis”, attliekant apsikrėtimo utėlėmis patikrinimą, algoritmas. Priedas Nr. 4. Priedas Nr. 5.
Utėlėtumo profilaktikos atmintinė

Tvarkos aprašai:

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” vadovo krepšelio naudojimo tvarkos aprašas.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” 1,2 proc. GPM lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” tėvų informavimo tvarka.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” ugdytinių išvykų, kelionių ir ekskursijų organizavimo tvarka.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” mokesčio už vaiko reikmių tenkinimą panaudojimo tvarkos aprašas.pdf

Finansinės veiklos ataskaitos:

Finansinės veiklos ataskaitos už 2023 metus.pdf

Finansinės veiklos ataskaitos už 2022 metus.pdf

Finansinės veiklos ataskaitos už 2021 metus.pdf

Finansinės veiklos ataskaitos už 2020 metus.pdf

Finansinės veiklos ataskaitos už 2019 metus.pdf

Finansinės veiklos ataskaitos už 2018 metus.pdf