Įstaigos veiklos dokumentai

Kviečiame susipažinti su Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” direktoriaus 2023 m. veiklos ataskaita už 2022 m.pdf  Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti iki š. m. sausio 30 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” Tarybos pirmininkei Snežanai Volčkovai el. paštu snezhana.v@gmail.com arba/ir direktorei Irenai Ivančik el. paštu direktorius@ziogelis.vilnius.lm.lt

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai patiekti informaciją, skiriant asmenį į pareigas, sąrašas

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” nuostatai.pdf (2020) 

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” ikimokyklinio ugdymo programa “Aš augu, žaidžiu, pažįstu draugus”. pdf (2017)

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” sveikatos stiprinimo programa „Augu stiprus ir sveikas” 2023-2027.pdf

Civilinės saugos dokumentai:

Ekstremalių situacijų valdymo planas 

Ekstremalių situacijų 2021-2023 m. prevencijos priemonių planas 

Įstaigos veiklos organizavimo dokumentai, planai, ataskaitos:

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” 2022 metų veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” 2021 metų veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” 2020-2024 m. strateginis veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” 2020 metų veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita  ir 2020 m. veiklos užduotys.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” 2016-2019 m. strateginis veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” 2019 metų veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” direktoriaus 2018 m. vertinimo pažyma ir 2019 metų veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” 2017-2018 m.m. metodinės veiklos planas.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” 2018 metų veiklos planas.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” direktoriaus 2018 metų veiklos užduotys.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” 2017 m. metinė veiklos ataskaita.pdf

2017 finansinių metų lėšų panaudojimo ataskaita.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” tėvų informavimo tvarka.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” mokesčio už vaiko reikmių tenkinimą panaudojimo tvarkos aprašas.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” 2 proc. GPM lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas.pdf

Finansinės veiklos ataskaitos už 2021 metus.pdf

Finansinės veiklos ataskaitos už 2020 metus.pdf

Finansinės veiklos ataskaitos už 2019 metus.pdf

Finansinės veiklos ataskaitos už 2018 metus.pdf

Finansinės veiklos ataskaitos už 2017 metus.pdf

Finansinės veiklos ataskaitos už 2016 metus.pdf

Finansinės veiklos ataskaita už 2015 metus.pdf