Įstaigos veiklos dokumentai

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 1-418 patvirtinti nauji įstaigos nuostatai.

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” nuostatai.pdf (2020) 

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” ikimokyklinio ugdymo programa “Aš augu, žaidžiu, pažįstu draugus”. pdf (2017) 

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” sveikatos stiprinimo programa “Augu stiprus ir sveikas”.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” 2021 metų veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” 2020-2024 m. strateginis veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” 2020 metų veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita  ir 2020 m. veiklos užduotys.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” 2016-2019 m. strateginis veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” 2019 metų veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” direktoriaus 2018 m. vertinimo pažyma ir 2019 metų veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” 2017-2018 m.m. metodinės veiklos planas.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” 2018 metų veiklos planas.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” direktoriaus 2018 metų veiklos užduotys.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” 2017 m. metinė veiklos ataskaita.pdf

2017 finansinių metų lėšų panaudojimo ataskaita.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” tėvų informavimo tvarka.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” mokesčio už vaiko reikmių tenkinimą panaudojimo tvarkos aprašas.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” 2 proc. GPM lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas.pdf

Finansinės veiklos ataskaitos už 2020 metus.pdf

Finansinės veiklos ataskaitos už 2019 metus.pdf

Finansinės veiklos ataskaitos už 2018 metus.pdf

Finansinės veiklos ataskaitos už 2017 metus.pdf

Finansinės veiklos ataskaitos už 2016 metus.pdf

Finansinės veiklos ataskaita už 2015 metus.pdf