Įstaigos veiklos dokumentai

Gerbiamieji bendruomenės nariai,

Kviečiame susipažinti su Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” direktorės 2023 metų ataskaita.

Pastabas ir pasiūlymus prašome siųsti įstaigos Tarybos pirmininkei Snežanai Volčkovai el. paštu snezhana.v@gmail.com iki 2024 m. sausio 29 d.

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” nuostatai.pdf (2020) 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” darbo tvarkos taisyklės (2017).pdf

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” ikimokyklinio ugdymo programa “Aš augu, žaidžiu, pažįstu draugus”. pdf (2017)

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” sveikatos stiprinimo programa „Augu stiprus ir sveikas” 2023-2027.pdf

Civilinės saugos dokumentai:

Ekstremalių situacijų valdymo planas 

Ekstremalių situacijų 2021-2023 m. prevencijos priemonių planas 

Įstaigos veiklos organizavimo dokumentai, planai, ataskaitos:

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” 2024 metų veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” direktoriaus 2024 m. veiklos ataskaita už 2023 m.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” 2023 metų veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” direktoriaus 2023 m. veiklos ataskaita už 2022 m.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” 2022 metų veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” 2021 metų veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” 2020-2024 m. strateginis veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” 2020 metų veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita  ir 2020 m. veiklos užduotys.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” 2016-2019 m. strateginis veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” 2019 metų veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” direktoriaus 2018 m. vertinimo pažyma ir 2019 metų veiklos planas.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita.pdf 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” 2017-2018 m.m. metodinės veiklos planas.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” 2018 metų veiklos planas.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” direktoriaus 2018 metų veiklos užduotys.pdf 

Vaiko sauga ir sveikata:

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žiogelis” tvarkos aprašas.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas.pdf

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiksmų planas Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žiogelis”, attliekant apsikrėtimo utėlėmis patikrinimą, algoritmas. Priedas Nr. 4. Priedas Nr. 5.
Utelėtumo profilaktikos atmintinė

Tvarkos aprašai:

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” vadovo krepšelio naudojimo tvarkos aprašas.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” 1,2 proc. GPM lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” tėvų informavimo tvarka.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” ugdytinių išvykų, kelionių ir ekskursijų organizavimo tvarka.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” mokesčio už vaiko reikmių tenkinimą panaudojimo tvarkos aprašas.pdf

Finansinės veiklos ataskaitos:

Finansinės veiklos ataskaitos už 2022 metus.pdf

Finansinės veiklos ataskaitos už 2021 metus.pdf

Finansinės veiklos ataskaitos už 2020 metus.pdf

Finansinės veiklos ataskaitos už 2019 metus.pdf

Finansinės veiklos ataskaitos už 2018 metus.pdf