Paslaugos

Maitinimas

Įstaigoje  maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Maistas kasdien gaminamas įstaigos virtuvėje. Vaikai maitinami 3 kartus per dieną.

Maisto produktus įstaigai tiekia: UAB „Litbana“, UAB „Sanitex“, UAB „Officeday“, UAB „Handelshus“, UAB „Žemaitijos pienas”, UAB „Laukesta”, UAB „Lambda”, UAB „Samsonas”.

Vykdomos „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“  programos. Programomis siekiama pagerinti ugdytinių mitybą, ugdyti pieno ir pieno produktų bei vaisių vartojimo įpročius.

Organizuojant vaikų maitinimą, nuo 2019 m. vasario 1 d. įstaiga bendradarbiauja su UAB „Sanus Cibus”, buvo parengti ir Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinti  mūsų įstaigos valgiaraščiai 15 dienų su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte pavasario-vasaros ir rudens-žiemos sezonams. Tėvai su valgiaraščiais gali susipažinti įstaigos internetinėje svetainėje, elektoriniame dienyne „Mūsų darželis”, grupių stenduose.

Vaikų maitinimo organizavimo tvarka

15 dienų valgiaraščiai 1-3 metų vaikams pavasarį-vasarą

15 dienų valgiaraštis 4-7 metų vaikams pavasarį-vasarą