Administracinė informacija

Informacija dėl COVID-19

Vilniaus miesto savivaldybė, reaguodama į koronaviruso pandemiją pasaulyje, imasi griežtų priemonių viruso plitimo stabdymui. Iki šv. Velykų atostogų pabaigosuždaromos visos ugdymo įstaigos – darželiai, mokyklos, universitetai, atšaukiami visi renginiai, stabdoma kino teatrų, sporto klubų ir kitų poilsio ar pramogų vietų veikla.

Įstaigos veiklos dokumentai

Įstaigos veikla organizuojama pagal planavimo dokumentus: strateginį veiklos planą, metinį veiklos planą, ugdymo programą, sveikatos ugdymo programą, metodinės veiklos planą ir kt.

Viešieji pirkimaii

 

Vilniaus lopšelio darželio „Žiogelis“ viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės nustato us lopšelio-darželio „Žiogelis“ prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą, vykdymą, procedūras, pirkimus vykdančių asmenų teises, pareigas, funkcijas, pirkimų apskaitą.

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį

Informacija apie Vilniaus lopšelio-darželio „Žogelis“ darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus lopšelio – darželio „Žiogelis“ taisykliųtikslas reglamentuoti asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, taip pat pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir duomenų apsaugos technines bei organizacines priemones Vilniaus lopšelyje – darželyje „Žiogelis