Metodinė veikla

Nuotolinis ugdymas

Gerbiami tėveliai, informuojame, kad Vilniaus lopšelis-darželis „Žiogelis“ ir toliau užtikrins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą nuotoliniu būdu.

Specialistų patarimai

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ dirba pagalbos vaikui specialistai – logopedas ir psichologas. Specialistai teikia bendro pobūdžio konsultacijas, konsultuoja individualiai. 

Projektinė veikla

Lopšelio-darželio pedagogai vykdo aktyvią projektinę ugdymo veiklą. Čia galima susipažinti su igalaikiais mūsų darželio projektais.

Dėl pagalbos SUP vaikams

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriaus specialistai parengė informacinį lankstinuką tėvams (globėjams) apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus (iki 7 m.) bei pagalbos galimybes vaikui/ šeimai Vilniaus mieste. Kviečiame susipažinti!