Administracinė informacija

Įstaigos veiklos dokumentai

Šiuo metu paruošti naujos, 2017 m., redakcijos darželio nuostatai, jie pateikti Vilniaus miesto savivaldybės Tarybai tvirtinti.

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” nuostatai.pdf (2006)
Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” ikimokyklinio ugdymo programa “Aš augu, žaidžiu, pažįstu draugus”. pdf (2017)
Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” sveikatos stiprinimo prorama „Augu stiprus ir sveikas”.pdf
Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” 2016-2019 m. strateginis veiklos planas.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” 2019 metų veiklos planas.pdf
Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita.pdf
Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” 2017-2018 m.m. metodinės veiklos planas.pdf
Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” 2018 metų veiklos planas.pdf

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” direktoriaus 2018 metų veiklos užduotys.pdf
Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” 2017 m. metinė veiklos ataskaita.pdf
2017 finansinių metų lešų panaudojimo ataskaita.pdf
Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” tėvų informavimo tvarka.pdf
Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” mokesčio už vaiko reikmių tenkinimą panaudojimo tvarkos aprašas.pdf
Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” 2 proc. GPM lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas.pdf
Finansinės veiklos ataskaitos už 2017 metus.pdf
Finansinės veiklos ataskaitos už 2016 metus.pdf
Finansinės veiklos ataskaita už 2015 metus.pdf