Nuotolinis ugdymas

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas nuotoliniu būdu

Gerbiami tėveliai,

Šiuo metu, nuo š. m. lapkričio 7 d. šalyje esant karantinui ir sudėtingai epidemiologinei situacijai, pastebima, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigose sumažėjo ugdytinių, nors darželiai dirba įprastu būdu. Pažymėtina, kad tuo atveju, kai darželyje taikomas infekcijų plitimą ribojantis režimas, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu ugdymas vykdomas tik nuotoliniu būdu. Toks pat būdas taikomas vaikams esant atskirų grupių izoliacijos metu.

Atkreiptinas dėmesys, kad pastaruoju metu padaugėjo atvejų, kai tėvai, jausdami nerimą ir susirūpinimą vaikų sveikata, ugdytinių į darželius neveda, nors jie yra ir sveiki. Atsižvelgdami į šiuo metu esančią sudėtingą epidemiologinę situaciją šalyje, viso darželio bendruomenė stengiasi dėl vaikų geros savijautos, bendravimo poreikio patenkinimo bei patyriminio džiaugsmo ir tuomet, kai jie negali būti kartu su savo draugais ir auklėtojomis grupėse, todėl siekdami užtikrinti kokybišką ugdymą namuose, parengėme Vaikų  ugdymo karantino metu namuose gaires, padėsiančias vaikui ugdytis ir nepamiršti darželio. Gairių infografike  nurodomi patarimai, kaip susikurti veiklos aplinką, palaikyti dienos ritmą, planuoti kūrybines veiklas, susidaryti dienos planą ir laikytis darbotvarkės, bendradarbiauti su pedagogais bei švietimo pagalbos specialistais. Šios gairės padės Jums ugdyti vaiką namuose siekiant bendrų ugdymo tikslų  su savo grupių pedagogais.

jūsų grupių FB paskyrose auklėtojos, kaip ir anksčiau, ir šiuo metu, skelbs užduotėles, kaip vyks grįžtamasis ryšys ir sprendžiami kiti su ugdymu susiję klausimai. Kartu mes esame stiprūs, todėl viliamės, kad bendromis pastangomis užtikrinsime įdomų bei kūrybišką vaikų ugdymą ir mažieji patirs atradimo džiaugsmą ir karantino metu likę namuose!

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis tel (85) 267 0969.

Gerbiami tėveliai, informuojame, kad Vilniaus lopšelis-darželis „Žiogelis“ ir toliau užtikrins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą nuotoliniu būdu.

Lietuvoje paskelbus karantiną dėl koronaviruso ir sustabdžius ugdymo procesą darželyje, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, tariantis ir tarpusavyje konsultuojantis su tėveliais, ugdymo veiklą padės organizuoti namuose.

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 25 d. sprendimu „Dėl laikino mokinių mokymo organizavimo nuotoliniu būdu“, parengtas Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas. Kviečiame susipažinti.

Bus siūlomos veiklos:

  • 15–20 minučių teminiai video ar kita mokomoji medžiaga. Mokytojai parengs 15–20 minučių tematinius video vaikams su tam tikromis užduotėlėmis, atitinkančiomis vaikų amžių (piešimas, karpymas, raidelių apvedimai, dainelių dainavimas, fizinis ugdymas ir kt.). Tai galės būti ir viešai prieinamų šaltinių video ir užduotėlės, pasiūlyti pagal tematiką. Video bus paskelbtas įstaigos tinklalapyje ar kitoje pedagogų ir tėvų pasirinktoje elektroninėje platformoje. Tarpusavyje susitarę, atliktų užduočių, vaikų darbelių ar pažintinės veiklos nuotraukas, kitas užfiksuotas akimirkas tėvai galės įkelti į nurodytą el. paštą, ar kitą programą, kad mokytojas matytų rezultatus. Taip pat ir kita ugdomoji medžiaga, atitinkanti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, gali būti skelbiama mokyklos tinklalapyje ar įstaigos, grupių, specialistų FaceBook paskyrose ir kt., kad tėvai ar kiti vaikus prižiūrintys žmonės laisvai galėtų ja pasinaudoti.
  • Konferenciniai skambučiai. Pasinaudojus skaitmeninių technologijų galimybėmis, talkinant tėveliams, bus organizuoti tam tikra tema, iš anksto sutarus, konferenciniai skambučiai (Skype, Messenger, Viber, Google ir kt.) visos grupėms vaikams. Jų metu galima pasakoti istorijas, nagrinėti pasaulio žemėlapį ar daug kitų įvairių temų.
  • Individualios logopedo pratybos vaikams. Esant poreikiui bus teikiama švietimo pagalbą vaikams, galima suderinti su tėvais, kad pasitelkdamas įstaigai ir tėvams prieinamas vaizdo programas logopedas teiktų individualias konsultacijas vaikui. Vaikas sesijos metu gali matyti, kokius pratimus rodo logopedas, o logopedas fiksuoja, kaip sekasi pratimus atlikti vaikui, galimai pasitelkti ir tėvų pagalbą atliekant sunkesnius pratimus.

Mokytojai naudos Facebook, elektroninio pašto, kitų ryšio priemonių aplinkas, kurios užtikrina skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, teikiamą informaciją. Skaitmeninių technologijų naudojimo klausimais ekstremalios situacijos metu konsultuos IT specialistas Pijus telefonu +370 62131779 (nuo 10.00 iki 14.00 val.) 

Viliamės, kad tėvai bendraus ir bendradarbiaus su mokytojais, palaikys jų iniciatyvą ir padės savo vaikučiams ugdytis.

Konsultuos švietimo pagalbos specialistai:

Psichologė Anna: pirmadieniais nuo 9.00 iki 13.00 mob. ir trečiadieniais nuo 12.00 iki 18.00 tel. +37060636779 teiks bendro pobūdžio konsultacijas. Prašome vadovautis konsultacijų teikimo tvarka. Psichologo patarimai prieinami psichologės FaceBook’o paskyroje „Psichologinė pagalba „Žiogelio” bendruomenei”.

Logopedė Julija: visomis savaitės dienomis nuo 8.00 iki 16.00 mob. tel. +37067179591 teiks individualias konsultacijas. Bendro pobūdžio logopedo rekomendacijos FaceBook’o paskyroje „Žiogelio logopedinės konsultacijos“.

Meninio (muzikinio) ugdymo mokytojos Astos rekomendacijos dėl muzikinio ugdymo nuotoliniu būdu.

Fizinio ugdymo mokytojo Artūro mankštelės ir rekomendacijos talpinamos jo sukurtoje FaceBook’o paskyroje „Pavilnio Žiogelio bendruomenės fizinis ugdymas“.

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba dalinasi rekomendacijomis:

http://vilniausppt.lt/ikimokyklinio-ugdymo-istaigoms

Vilniaus PPT darbas karantino metu

Svarbu nepamiršti ugdyti ir tų įgūdžių, kuriems nereikia virtualios ugdymo aplinkos. Tai fizinis aktyvumas, kūrybiškumas, aplinkos pažinimas ir kasdieniai įgūdžiai, tokie kaip mokėjimas naudotis stalo įrankiais, tvarkos laikymasis, stalo serviravimas, asmeninė higiena ir pan.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui galima išnaudoti įvairias erdves ir daiktus, esančius ne tik ugdymo įstaigoje, bet ir namuose.

Namuose galima atlikti nesudėtingas mankšteles, taip pat įvairius darbelius, skirtus vystyti smulkiąją motoriką. Galima pažinti gyvūnus ir augalus tyrinėjant paveiksliukus knygelėse, žiūrint dokumentinius filmus, pavyzdžiui, http://www.sengire.lt/lt, ar stebint mieste gyvenančius paukščius – kad ir pro langą.

Viešai prieinamas skaitmeninis turinys:

Ikimokyklinis vaikų ugdymas remiasi Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu.

Priešmokyklinis ugdymas remiasi Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.

Plačiau skaityti čia:

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/naujienos/bendros-naujienos/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas-nuotoliniu-budu-patarimai-mokytojams-ir-tevams/26707

Siekiant padėti įstaigoms, šiuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos internetinėje svetainėje yra nuolat pildoma skaitmeninio mokymo bazė su ugdymo ir mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita ugdymo įstaigoms svarbia informacija: https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis, taip pat https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro A. Monkevičiaus rekomendacijas dėl nuotolinio mokymo galima rasti čia.

Idėjos vaikų veiklai namuose:

„Švietimo naujienos“: http://www.svietimonaujienos.lt/ka-veikti-kartu-su-vaikais-namuose/

http://www.svietimonaujienos.lt/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas-nuotoliniu-budu-patarimai-mokytojams-ir-tevams/

http://www.svietimonaujienos.lt/laviname-ikimokyklinio-amziaus-vaiku-verbaline-atminti/

Nacionalinė švietimo agentūra skelbia vaizdo medžiagą nuotoliniam mokymuisi, rubrika nuolat papildoma. https://www.nsa.smm.lt/2020/03/23/skelbiama-vaizdo-medziaga-skirta-nuotoliniam-mokymuisi/

Kuo užsiimti su vaikais karantino metu? 

Pataria Pusė Musės“: https://pusemuses.lt/zaidimai-ir-uzsiemimai-karantino-metu/

Tėvų darželis“: https://www.tevu-darzelis.lt/zaidimai-smulkiosios-motorikos-lavinimui-su-nuotraukomis/

Užsiėmimų užduočių siūlo Užduočių dėžutė“: https://uzduociudezute.lt/ ; https://uzduociudezute.lt/2020/03/13/200-ideju-ka-su-vaikais-veikti-namuose/

Padlet aplinkoje Žalią pupą sodinau: https://padlet.com/ditakve1/tvmvohamcujs?fbclid=IwAR1yEfkQZCjcxcRLFG8xrkvXPtN_fdIMJ5HCVIItY4lrveuQaERWxa00w04

Ilona Bakšė ABC pilis  rodo video pamokėles Youtube aplinkoje: https://www.youtube.com/channel/UCo5Wt5NQEXX5GcUBVuUzI4g/featured

Video pamokėles Mikituko peliuko žaidimai rodo Youtube kanalu Eglė Žalėnienė https://www.youtube.com/watch?v=ufwI-ZFv8DU&feature=share&fbclid=IwAR2_UEkXcGo85_1Q1kR0gVVduGkBmduF2_p6J5rfJI0TLASvZVXNQ_v66Dg

Made in Vilnius siūlo daug užduočių apie gamtą: https://madeinvilnius.lt/pramogos/gamtininkai-siulo-nemokama-platforma-vaikams-kurioje-gausybe-uzduociu-apie-gamta/

Storyjumper siūlo užduočių knygutes lietuvių kalba. Pvz., https://www.storyjumper.com/book/read/19820518/LIETUVIŲ-KALBOS-DVIBALSIAI , daug užduočių šioje platformoje parinko logopedė, paskelbė jas savo FB paskyroje „Žiogelio logopedinės konsultacijos“ .

Ikimokyklinis.lt“: https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/uzduociu-kraitele/16-eksperimentu-ikimokyklinukams/ 

Renkuosi mokyti ir VšĮ Mokyklų tobulinimo centro rekomendacijos KĄ VEIKTI – rekomendacijos

Interaktyviosios pasakos, edukaciniai žaidimai lietuvių kalba siūlo Saulytučiai. Tai pasakos-žaidimai, skirti 2–5 metų vaikams, sukurti kartu su Lietuvos edukologijos universiteto mokslininkais. Plačiau…

www.tuciai.lt/#AboutProject

https://gudrutisdutis.lt/lt

https://www.facebook.com/LavinaLT/

Užduotys:

http://www.simboliai.lavina.lt/?lavina=bp

https://drive.google.com/open?id=1YnaO1qBh8FbNTZJ_GUdEsYzgcauHOu8A

https://drive.google.com/open?id=15ErFAT4y7-npgsXuOZZFeHI1U57PM6HR

https://drive.google.com/open?id=139qKod2ToHioR2RoKGm9nYvgK0A7tZ-I

https://drive.google.com/open?id=1Rg7zs_BPGH26jyVKel0RBoSGs0TuznNt

Naudingos nuorodos :

www.sodas.ugdome.lt

www.edukatoriai.lt

https://www.pedagogas.lt/mokymas-nuotoliniu-budu

https://www.e-mokymosi.lt/courses/nemokami

https://mokymosi.lt/e-ikimokyklinis

Naujausia Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis“ informacija skelbiama įstaigos interneto svetainėje www.pavilnioziogelis.lt

Visais klausimais dėl nuotolinio ugdymo prašome susisiekti su savo grupių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogais, arba skambinti direktorei Irenai tel. +37067004715 arba parašyti el.p. rastine@ziogelis.vilnius.lm.lt