Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį

Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimasDarbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius2016 metai2017 metai2018 metai2019 metai
Ugdymo įstaigos administracija
Direktorius110771111
Direktoriaus pavaduotojas (ugdymui)1715769
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui1380488
Tarnautojai ugdymo
Auklėtojas (priešmokyklinio, meninio ugdymo pedagogas)20637713
Auklėtojo padėjėjas11365396
Pagalbos mokiniui/vaikui specialistai (logopedas)1598610
Bendruomenės slaugytoja, dietistė0,75367422
Ugdymo aprūpinimo darbuotojai
Pastatų priežiūros darbininkai1365396
Valytojas1,25365380
Budintis (sargas, kiemsargis)3,75365380
Sandėlininkas1365399
Skalbinių prižiūrėtojas0,5365380
Virtuvės darbuotojai3365395

Duomenis tvarko:

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktorė Irena Ivančik
Adresas J. Kolaso g.  15, LT- 11306, Vilnius
Tel. (8 5) 2673869
El. paštas: irenaivancik@gmail.com