Metodinė veikla

Nuotolinis ugdymas

Gerbiami tėveliai, informuojame, kad Vilniaus lopšelis-darželis „Žiogelis“ ir toliau užtikrins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą nuotoliniu būdu.

Specialistų patarimai

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ dirba pagalbos vaikui specialistai – logopedas ir psichologas. Specialistai teikia bendro pobūdžio konsultacijas, konsultuoja individualiai. 

Projektinė veikla

Lopšelio-darželio pedagogai vykdo aktyvią projektinę ugdymo veiklą. Čia galima susipažinti su igalaikiais mūsų darželio projektais.