Įstaigos veiklos dokumentai

Šiuo metu paruošti naujos, 2017 m., redakcijos darželio nuostatai, jie pateikti Vilniaus miesto savivaldybės Tarybai tvirtinti.