VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS

Gražiam Pavilny, tarp sodų, miškų, stovi darželis “Žiogelio” vardu.
Aplinkui gėlynai, vaiski žaluma sušildo kiekvieną tarytum mama.
Čia augame, žaidžiam, pažįstam draugus, pramynėm darželin tiesius takelius.
Kaip pievoj žiogelio smuikelio garsai, taip skamba daržely vaikučių balsai.

Vilniaus lopšelis-darželis "Žiogelis" vykdo iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Kiekvieno vaiko sudėtingų emocinių patirčių transformavimas į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0070

Vilniaus lopšelis-darželis „Žiogelis“ kartu su partneriais pradėjo įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Kiekvieno vaiko sudėtingų emocinių patirčių transformavimas į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0070.

Projekto partneriai:

  • Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėtekis“;
  • Vilniaus lopšelis-darželis „Molinukas“;
  • Vilniaus lopšelis-darželis „Žuvėdra“;
  • Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras;
  • Vilniaus lopšelis-darželis „Giliukas“.

Projekto biudžetas: 117 611,65 Eur, iš jų ES dalis: 115 254,50 Eur.

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019 m. spalio 8 d.

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021 m. rugsėjo 30 d.

Projekto tikslai ir uždaviniai trumpai.pdf

Dėmesio! Aktuali informacija!

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

Mieli tėveliai,

sveikiname su artėjančiais naujais mokslo metais ir primename, kad rytoj Rugsėjo 1-osios šventės organizuojamos kiekvienai grupei atskirai, laikantis saugumo reikalavimų. Jei uždarose patalpose dalyvauja tretieji asmenys (pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas  2 metrų atstumas, reikia dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Užtikrinamas darbuotojų, vaikų ir juos atlydinčių asmenų sveikatos būklės stebėjimas. Ugdymo veikloje negali dalyvauti karščiuojantys ar turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių vaikai.

Ugdytinis, kuriam paskirta saviizoliacija, ar nustatyta koronaviruso infekcija, ugdymo mokesčio nemoka.

Organizuojant vaikų adaptaciją, rekomenduojama vienu metu grupėje leisti dalyvauti 2-3 tėvams, kurie dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, antbačius ir vienkartines pirštines. Vaikų adaptacijos grafikas derinamas su kiekviena šeima individualiai, atsižvelgiant į jos poreikius ir laikantis saugumo reikalavimų.

Primename, kad ir tėvai, ir darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamų ligų požymiai, turi konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. Nr. 1808.

Jei gavote informaciją apie Jums, ar Jūsų vaikui nustatytą koronaviruso infekciją, nedelsdami apie tai turite pranešti darželio administracijai  ir bendradarbiauti nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.

2020 m. birželio 16 d. pasibaigus karantinui, tačiau vis dar išliekant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, kviečiame susipažinti su darželio veiklos bendra tvarka nuo birželio 17 d.:

1.     Darželyje dirba maksimaliai įmanomas grupių skaičius. Grupės bus jungiamos, neviršijant leistino Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93, pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus, tik išskirtiniais atvejais – dėl darbuotojų trūkumo (atostogos, ligos) bei dėl būtinų grupių patalpų remonto darbų.

2.     Griežtai laikomasi grupių izoliacijos principo, t. y. vaikai, lanko nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto.

3.     Pedagogai tą pačią dieną dirba tik vienoje grupėje.

4.     Nuo 2020 m. birželio 22 dienos tėvai galės įeiti į darželio patalpas, tačiau rekomenduojama, kad atvedantis vaiką asmuo dėvėtų nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

5.     Priimant vaikus į darželį bus vertinama vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje nebus priimami.

6.     Esamos darželyje ugdymo priemonės ir žaislai kiekvieną dieną valomi ir dezinfekuojami.

7.     Visų darbuotojų sveikata nuolat stebima – matuojama kūno temperatūrą tik atvykus į darbą, draudžiama dirbti kuriems privaloma izoliacija.

8.     Darželio veiklos metu laikomasi visų LR Sveikatos apsaugos ministerijos bei Vilniaus miesto savivaldybės rekomendacijų.

9.     Nuo 2020 m. birželio 17 d. mokestis už darželį skaičiuojamas įprasta tvarka (Aktuali nuo 2020 m. vasario 18 d. mokesčio skyrimo tvarka.pdf)

Poreikiui esant, informacija bus papildoma. Iškilus klausimams, maloniai prašome kreiptis į lopšelį-darželį tel. 8-5-2670969 arba el. paštu rastine@ziogelis.vilnius.lm.lt 

Informacija dėl nemokamų pietų nuo 2020-09-01 priešmokyklinukams

Informacija dėl COVID-19

Nuotolinis ugdymas

Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą pakeitimo

Karantino metu, derinant darbą iš namų, vaikų priežiūrą ar jų nuotolinį mokymąsi ir buities rūpesčius, visiems tėvams kyla kur kas daugiau įtampos bei klausimų nei įprastai. Labai svarbu, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu tėvai žinotų, kad nemokamos psichologinės pagalbos gali sulaukti, paskambinę į „Tėvų liniją“ (www.tevulinija.lt).

S-Š: ištark mus aiškiai

Mūsų darželio „Pelėdžiukų“ grupės vaikai dalyvavo Respublikiniame kūrybiniame projekte ,,S-Š: ištark mus aiškiai“ . Projekto organizatoriai Panevėžio lopšelis-darželis ,,Dobilas“.Kūrybinio projekto tikslas-ugdyti vaikų taisyklingą garsų tarimą bei rišliąją kalbą, įtraukiant juos į aktyvią kūrybinę veiklą skatinančią vaizduotę ir kūrybiškumą.
Už kūrybišką dalyvavimą dėkoja Vilniaus lopšelis-darželis „Žiogelis“ ir darželio logopedė.

Padėkos.pdf

Psichologo konsultacijos

Gerbiami tėveliai, pranešame, mūsų įstaigoje dirba psichologas. Darbo laikas: pirmadieniais – nuo 8.00 iki 13.00, trečiadieniais – nuo 13.00 iki 18.00. Maloniai prašome prieš atvykstant užsiregistruoti ir pasirinkti tinkamą Jums laiką tel. (8-5)2670969.

Kviečiame susipažinti su:

Gerbiameji,

Informuojame, kad 2018 m. balandžio 24 d. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija (toliau–Komisija) įvertino mūsų sveikatos stiprinimo programą „Augu stiprus ir sveikas“ ir priėmė sprendimą pripažinti mūsų mokyklą (Vilniaus lopšelį-darželį „Žiogelis“) sveikatą stiprinančia mokykla.

Taip pat sveikiname visą bendruomenę, 2018 m. gegužės mėn. tapus Respublikinės akcijos „Mes mėgstame sveikatos šaltinius“ laimėtojais! Džiaugiamės, kad buvome aktyviausi, daugiausiai bendruomenės įtraukę dalyviai.

Kviečiame susipažinti su akcijos katalogu „Mes megstame sveikatos saltinius“ .

Dėkojame už aktyvumą bei iniciatyvos palaikymą.

Apklausa:

Nuo 2018 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymui Nr. V-836 „Dėl Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“ pakeitimo“, darželyje  buvo keičiamos maitinimo normos ir valgiaraščiai, parėjome prie naujo, sveikatai palankaus maitinimo. Nuo 2019 m. vasario 1 d. įstaiga bendradarbiauja su UAB „Sanus Cibus“, buvo parengti ir Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinti  mūsų įstaigos patobulinti valgiaraščiai, maistas tapo dar skanesnis.

Maistas gaminamas pagal pavyzdinius 15 dienų perspektyvinius valgiaraščius. Juos galite pamatyti čia:

DĖMESIO!

Mes dirbame:

Lopšelis-darželis „Žiogelis“ dirba kiekvieną darbo dieną nuo 6.30 iki 18.30.

Direktorė
Priėmimo valandos:
antradienį nuo 9.00 iki 12.00, trečiadienį nuo 14.00 iki 18.00.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nuo 8.00 iki 16.30
Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.30

Sveikatos priežiūros specialistė
Pirmadienį – trečiadienį nuo 8.00 iki 12.00
Ketvirtadienį – penktadienį nuo 12.00 iki 16.00

Logopedė
Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 13.00
Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00

Psichologė
Pirmadienį nuo 8.00 iki 13.00
Trečiadienį nuo 12.30 iki 18.30

Darželio grupės nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. dirba:

(2-3 m.)
ŽVIRBLIUKAI
nuo 6.30 iki 18.30
RIEŠUTĖLIAI
nuo 7.00 iki 18.30
(nuo 6.30 priima Žvirbliukai)

(3-4 m.)
SKRUZDĖLYTĖS
nuo 7.00 iki 18.30
PAKALNUTĖS
nuo 7.00 iki 18.30
(nuo 6.30 priima Boružėlės)
SAKALĖLIAI
nuo 7.00 iki 18.30
(nuo 6.30 priima Kregždutės)

(4-5 m.)
ŽIRNIUKAI
nuo 6.30 iki 18.30
PELĖDŽIUKAI
nuo 7.00 iki 18.30
(nuo 6.30 priima Kregždutės)

(5-6 m.)
BITUTĖS
nuo 7.00 iki 18.30
(nuo 6.30 priima Boružėlės)
DRUGELIAI
nuo 7.00 iki 18.30
(nuo 6.30 priima Boružėlės)
DOBILĖLIAI
nuo 7.00 iki 18.30
(nuo 6.30 priima Žirniukai)

(6-7 m.)
BORUŽĖLĖS
nuo 6.30 iki 18.30
KREGŽDUTĖS
nuo 6.30 iki 18.30

(3-6 m.)
VARPELIAI
nuo 6.45 iki 18.15

Teisinė informacija

Priėmimas į įstaigą

Mūsų draugai:

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Lietuvos ikimokyklinių įstaigų pedagogų asociacija „Sveikatos želmenėliai“

Vilniaus lopšelis-darželis „Atžalėlės“