VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS

Gražiam Pavilny, tarp sodų, miškų, stovi darželis “Žiogelio” vardu.
Aplinkui gėlynai, vaiski žaluma sušildo kiekvieną tarytum mama.
Čia augame, žaidžiam, pažįstam draugus, pramynėm darželin tiesius takelius.
Kaip pievoj žiogelio smuikelio garsai, taip skamba daržely vaikučių balsai.

Psichologo konsultacijos

Gerbiami tėveliai, pranešame, kad nuo vasario mėnesio mūsų įstaigoje dirba psichologas. Darbo laikas: pirmadieniais – nuo 8.00 iki 13.00, trečiadieniais – nuo 13.00 iki 18.00. Šiuo metu psichologė susipažįsta su vaikais, bendrauja su pedagogais. Tėvų konsultacijos vyks nuo kovo mėnesio. Maloniai prašome prieš atvykstant užsiregistruoti ir pasirinkti tinkamą Jums laiką tel. (8-5)2670969.

Kviečiame susipažinti su:

Gerbiameji,

Informuojame, kad 2018 m. balandžio 24 d. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija (toliau–Komisija) įvertino mūsų sveikatos stiprinimo programą „Augu stiprus ir sveikas“ ir priėmė sprendimą pripažinti mūsų mokyklą (Vilniaus lopšelį-darželį „Žiogelis“) sveikatą stiprinančia mokykla.

Taip pat sveikiname visą bendruomenę, 2018 m. gegužės mėn. tapus Respublikinės akcijos „Mes mėgstame sveikatos šaltinius“ laimėtojais! Džiaugiamės, kad buvome aktyviausi, daugiausiai bendruomenės įtraukę dalyviai.

Kviečiame susipažinti su akcijos katalogu „Mes megstame sveikatos saltinius“ .

Dėkojame už aktyvumą bei iniciatyvos palaikymą.

Apklausa:

Nuo 2018 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymui Nr. V-836 „Dėl Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“ pakeitimo“, darželyje keičiamos maitinimo normos ir valgiaraščiai. Nuo 2018 m. sausio 15 d.  pereiname prie naujo, sveikatai palankaus maitinimo.

Maistas gaminamas pagal knygą „Sveikatai palankus technologinių kortelių ir valgiaraščių rinkinys”.

Prašome susipažinti su informacija apie produktus, valgiaraščius, technologines korteles. Pavyzdinius 15 dienų perspektyvinius valgiaraščius galite pamatyti čia:

I savaitė, II savaitė, III savaitė.

DĖMESIO!

Mes dirbame:

Lopšelis-darželis „Žiogelis“ dirba kiekvieną darbo dieną nuo 6.30 iki 18.30.

Direktorė
Priėmimo valandos:
antradienį nuo 9.00 iki 12.00, trečiadienį nuo 14.00 iki 18.00.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nuo 8.00 iki 16.30
Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.30

Bendrosios praktikos slaugytoja
Pirmadienį – trečiadienį nuo 8.00 iki 12.00
Ketvirtadienį – penktadienį nuo 12.00 iki 16.00

Logopedė
Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 13.00
Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00

Darželio grupės nuo 2019 m. sausio 1 d. dirba:

(1,5-3 m.)
ŽVIRBLIUKAI nuo 7.00 iki 18.30
(nuo 6.30 priima Riešutėliai)
RIEŠUTĖLIAI
nuo 6.30 iki 18.30

(3-4 m.)
ŽIRNIUKAI
nuo 7.00 iki 18.30
(nuo 6.30 priima Skruzdėlytės)
SKRUZDĖLYTĖS
nuo 6.30 iki 18.30
DRUGELIAI
nuo 7.00 iki 18.30
(nuo 6.30 priima Boružėlės)

(4-5 m.)
PAKALNUTĖS
nuo 7.00 iki 18.30
(nuo 6.30 priima Boružėlės)
PELĖDŽIUKAI
nuo 7.00 iki 18.30
(nuo 6.30 priima Kregždutės)

(5-6 m.)
DOBILĖLIAI
nuo 7.00 iki 18.30
(nuo 6.30 priima Bitutės)
BITUTĖS
nuo 6.30 iki 18.30

(6-7 m.)
BORUŽĖLĖS
nuo 6.30 iki 18.30
KREGŽDUTĖS
nuo 6.30 iki 18.30

(3-7 m.)
VARPELIAI
nuo 6.45 iki 18.15

Teisinė informacija

Priėmimas į įstaigą

Nauja registravimo į Vilniaus miesto darželius sistema pradėjo veikti 2015 m. gruodžio 15 d..Vaikų priėmimą į lopšelį-darželį reglamentuoja „Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 11 d. sprendimu Nr. 1 – 235. Pateikiame naujausią, paskelbtą 2018 m. kovo 16 d.,tvarkos redakciją:

Priėmimo tvarka.pdf

Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai dėl priėmimo į darželiu tvarkos (D.U.K.)

Mūsų draugai:

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Lietuvos ikimokyklinių įstaigų pedagogų asociacija „Sveikatos želmenėliai“

Vilniaus lopšelis-darželis „Atžalėlės“